o-nas

V polovici mája roku 1998 sa v Martine zišla skupina nadšencov – majiteľov slovenských autoškôl. Spájala ich snaha o združovanie sa a o výmenu skúseností z vlastnej práce. Na záver svojho stretnutia sa rozhodli založiť občianske združenie s názvom Združenie autoškôl Slovenskej republiky (ZAŠ). Už do roka dosiahlo združenie počet viac ako 30 členov. Tento počet dával a dáva kredit predstavenstvu a predsedovi vytvárať aktivity na prospech autoškolskej profesie, pre členov združenia a pre bezpečnosť cestnej dopravy.

Aktivity smerovali na Slovensko a do zahraničia.
Formálne je Združenie autoškôl SR organizované ako združenie občanov. Členovia sa stretávajú minimálne na dvoch stretnutiach v priebehu roka. V prvom polroku je to neformálne stretnutie v rámci výročného zasadnutia inej inštitúcie pôsobiacej v autoškolskom prostredí. Druhýkrát sa stretávame spravidla v poslednom mesiaci bežného roku, aby sme zhrnuli naše aktivity a vytýčili úlohy na ďalšie obdobie.

Zmyslom existencie a práce vedenia združenia je pomáhať svojim členom a snažiť sa o zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej premávky. Predstavenstvo združenia tvoria spolu štyria členovia. Na výročnej členskej schôdzi v roku 2007 boli vo svojich funkciách potvrdení Ing. Andrej Buday, Ing. František Chmelár – podpredseda, Milan Poliak a Marián Gubiš – členovia. Predsedom združenia je Ing. Andrej Buday z Prešova, majiteľ autoškoly SABIA. Autoškola SABIA z Prešova poskytla svoje priestory na Plzenskej ulici č. 2 a personál na zriadenie sekretariátu predsedu.
Slovenská stránka

Profil

Novinky