Bezpečný Sekčov

Sunday, June 26th, 2022

Vo štvrtok a piatok (23.júna a 24.Júna 2022) minulého týždňa sa uskutočnili dve akcie na tému pripomenutia podmienok bezpečnej účasti detí v cestnej premávke. Pre prvákov až štvrtákov sa najprv v triede opakovali dopravné značky, všeobecné poučky a písali sa aj špeciálne pripravené testy. Ako v autoškole. Súčasťou akcie bol následný praktický tréning v jazde na kolobežke. Žiaci Základnej školy na Májovom námestí a Cirkevnej základnej školy na ul. Bernolákovej, spolu cez 300 detí, sa zúčastnili akcie, ktorú organizačne a sponzorsky zabezpečila autoškola SABIA, OZ Združenie autoškôl SR a Nadácia Volkswagen Slovakia. Organizátori veria, že začiatok prázdnin zastihne deti zo spomínaných škôl v dobrej dopravno-bezpečnostnej kondícii. — na mieste: Prešov.

Projekt SUTEX

Saturday, February 1st, 2020

Leták SUTEX vodičák

ÚLOHA PROJEKTU

Projekt bol pripravovaný ako využitie motivácie na získanie vodičského oprávnenia pre doplnenie všeobecných vedomostí počínajúc zlepšením gramotnosti, prístupu k vedomostiam o hygiene a o pracovnom zaradení na pozíciu vodiča malého vozidla – malý traktor, dodávka, taxi, malý nákladný automobil, príp. stavebný pracovný stroj, malý poľnohospodársky a malý lesný pracovný stroj a pod. Projekt by mal pripraviť ucelený edukačný program pre prípravu členov SVS. Počíta sa aj s doplnením prípravy inštruktorov. (more…)
Slovenská stránka

Profil

Novinky