Projekt SUTEX

Saturday, February 1st, 2020

Leták SUTEX vodičák

ÚLOHA PROJEKTU

Projekt bol pripravovaný ako využitie motivácie na získanie vodičského oprávnenia pre doplnenie všeobecných vedomostí počínajúc zlepšením gramotnosti, prístupu k vedomostiam o hygiene a o pracovnom zaradení na pozíciu vodiča malého vozidla – malý traktor, dodávka, taxi, malý nákladný automobil, príp. stavebný pracovný stroj, malý poľnohospodársky a malý lesný pracovný stroj a pod. Projekt by mal pripraviť ucelený edukačný program pre prípravu členov SVS. Počíta sa aj s doplnením prípravy inštruktorov. (more…)
Slovenská stránka

Profil

Novinky