Európsky deň bez úmrtia na cestách

Tuesday, September 6th, 2016

TISPOL je organizácia združujúca služby dopravnej polície európskych štátov s cieľom zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri riešení najpálčivejších problémov na úseku bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov, spoločných dopravno-bezpečnostných akcií zameraných na konkrétne aktuálne problémy, vzdelávania založeného na výskume a informáciách, iniciovania a podpory výskumu, poskytovania policajného stanoviska založeného na overených riešeniach a pod. Policajný zbor Slovenskej republiky pristúpil k organizácii v októbri 2008. My, dopravní policajti denno-denne využívame poznatky získané vďaka členstvu v tejto organizácii a sme presvedčení, že aj vďaka nim počet usmrtených pri dopravných nehodách na Slovensku mal v rokoch 2009-2013 klesajúci trend a to veľmi výrazným spôsobom. (more…)

V piatok 24. 07. 2009 prebehla v relácii Slovenského rozhlasu Pozor, zákruta! prezentácia projektu Trambus ( po 17 minúte ). V telefonickom rozhovore ho prezentoval Ing. Andrej Buday.

pozorzakrutatrambuspresentation.mp3
Slovenská stránka

Profil

Novinky