Vyberte si autoškolu

Radíme záujemcom o výcvik v autoškole na Slovensku.

Raz to príde. Budúcnosť je pred Vami a vy viete, že sa budete potrebovať premiestňovať v priestore a čase v oveľa väčšom rozsahu ako to bolo doteraz. Taxíky, koče s koňmi a autobusy neprichádzajú v úvahu. Je tu, alebo bude k dispozícii vozidlo, do ktorého treba len sadnúť a “HIJO !”. Lenže ! Treba sa to naučiť – treba úspešne zložiť skúšku na získanie vodičského oprávnenia. Načim vybrať autoškolu a učiť sa a trénovať.

Čo robiť ? Túto otázku si už v iných súvislostiach položilo viacej ľudí – teraz je rad na Vás.

– Prečítajte si inzeráty.
– Porozprávajte sa zo známymi.
– Poobzerajte sa po ceste – na idúce vozidla autoškoly.
– Informujte sa osobne.
– Pozri si web stránky na Internete.

– Ale najmä si uvedomte , že do autoškoly musíte ísť kvôli tomu, aby ste sa naučili viesť vozidlo v skutočnej premávke. Nebudete to robiť kvôli skúške. Aj keby ste ju náhodou úspešne zložili, a vaše nadobudnuté zručnosti by neboli dostatočné – budete postrachom v cestnej doprave a budete ohrozovať na živote seba a iných.

– Povinnosť ukladá stráviť veľmi – veľmi krátku časť života v autoškole. Takýto čas treba využiť! Počas neho by ste sa ako vodič mal naučiť pravidlá cestnej premávky, oboznámiť sa s problematikou vyplývajúcou z vašej pozície vlastníka, držiteľa alebo aj užívateľa motorového vozidla. Tréningom priamo vo vozidle by ste mali nadobudnúť zručnosti pre ovládanie vozidla na malom priestore, ale aj v otvorenej hustej premávke. Mali by ste mať možnosť naučiť sa poskytovať prvú pomoc, ako zraneným osobám pri dopravnej nehode, tak aj svojmu vozidlu, keď odmietne poslúchať.

– Myslite nato, keď si budete vyberať autoškolu. Keď zaplatíte, mali by ste dostať kvalitný výcvik a dobrého inštruktora. Výcvik je náročný pre obidve strany. To len tak vyzerá, že sa inštruktor vozí. A ak to nebude stačiť objednajte si ďalší výcvik. Je to vaša zručnosť, ktorú musíte natrénovať a v budúcnosti používať a je to váš vodičský preukaz, ktorý vás posúva do novej spoločnosti. Do spoločnosti vodičov. A až tam budete nezabudnite nato skade ste prišli. Z priechodu pre chodcov.

– Keď si autoškolu vyberiete až potom sa pýtajte na cenu. Ceny sa už ustálili na jednej úrovni, plus ,mínus 100 až 500 korún. Pýtajte sa ! Napríklad, čo je obsiahnuté v dohodnutej sume. Sú v tom aj povinné kolky ? Je v tom zabezpečenie skúšky ? Dá sa platiť na splátky ? Dokedy treba splatiť dohodnutú sumu ? Čo stoja hodiny navyše ? Čo ak si dohodnem výcvikovú hodinu a bez ospravedlnenia neprídem ?

Na záver: Uvedomte si, že za volantom vozidla budete sami a vozidlo má len jeden volant. Čo sa naučíte v autoškole, použijete na skúške a najmä potom v cestnej premávke. Počúvajte svojho inštruktora a dôverujte mu.
Slovenská stránka

Profil

Novinky