Cieľovou skupinou domácich aktivít sú najmä inštruktori a majitelia autoškôl – členovia Združenia autoškôl SR, ale aj nečlenovia združenia a účastníci cestnej premávky.

1. Predstavenstvo sa v uplynulom období zameralo na pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú života a najmä budúcnosti autoškôl.

2. ZAŠ sa zaoberalo a zaoberá aj organizovaním seminárov a prezentácií smerujúcich k možnosti zvýšiť úroveň práce v autoškolách a všeobecne v bezpečnosti cestnej dopravy. Súčasťou akcií je možnosť profesného stretnutia a výmeny skúseností.

3. ZAŠ nehmotne podporuje svojich členov v uplatňovaní možností autoškôl a schopností inštruktora v šírení myšlienok bezpečnosti v cestnej doprave.

4. Predstavenstvo využíva svoje zahraničné kontakty a podporuje svojich členov v organizovaní akcií. Napríklad akcia ALKOKART 2008 prebehla v mestách Trenčín, Nitra, Prešov a Košice, kde organizátormi boli domáce autoškoly. Obsahom akcie bolo prezentovanie simulátorov pre jazdu vozidlami, ktoré mali schopnosť simulovať jazdu vozidla vedeného aj opitým vodičom.
Slovenská stránka

Profil

Novinky