Keď sa povie bezpečnosť na cestách na Slovensku, väčšine ľudí sa v hlave vybaví obraz stacionárneho radaru alebo rýchlostného obmedzenia na 40 km/h. Ak by ste sa spýtali inak, čo si predstavujete pod pojmom bezpečnosť mladých ľudí na cestách na Slovensku, mnohí by len pokrčili ramena a nevedeli čo povedať.

Občianske združenie s názvom Združenie autoškôl SR, ďalej ZAS, ako jedno z mála mimovládnych organizácií v doprave sa na Slovensku snaží aktívne participovať na riešení problému bezpečnosti mladých v cestnej doprave. Podľa prieskumu Európskej komisie za rok 2006 podiel usmrtených pri dopravných nehodách v zastavaných oblastiach členských štátov EU vo veku od 15 do 25 rokov bol 25% na celkovej nehodovosti, vo veku od 25 do 49 rokov 33%, vo veku od 50 do 64 rokov 15% a vo veku nad 65 rokov celých 27%.

Podiel usmrtených pri dopravných nehodách v nezastavaných oblastiach členských štátov EU vo veku od 15 do 25 rokov bol 25% na celkovej nehodovosti, vo veku od 25 do 49 rokov 45%, vo veku od 50 do 64 rokov 16% a vo veku nad 65 rokov už iba 14%. 25% obetí v nezastavaných oblastiach tvorili 3% mladí pod 15 rokov, 3% mladí od 15 do 17 rokov a 19% ľudia od 18 do 24 rokov.

Zo štatistík úmrtnosti v zastavaných oblastiach členských štátov EU sa 31% smrteľných nehôd stalo v autách, 33% sa stalo chodcom, 32% dvojkolesovým účastníkom cestnej dopravy ( 10% bicykle, 7% mopedy, 15% motorky), a 4% sa stali ostatným spôsobom prepravy.

Pre nezastavané oblasti členských štátov EU platí, že 62% smrteľných nehôd sa stalo v autách, 10% sa stalo chodcom, 19% dvojkolesovým účastníkom cestnej dopravy ( 4% bicykle, 3% mopedy, 12% motorky), a 9% sa stali ostatným spôsobom prepravy.

Cieľom EU je zachrániť 25 000 životov na európskych cestách do roku 2010. Krivka úmrtnosti ma klesajúcu tendenciu aj napriek tomu, že Slovensko ju zhoršuje. Priemerné zníženie počtu smrteľných dopravných nehôd v krajinách EU medzi rokmi 2001 až 2006 bolo 21%, najviac dokázali Francúzi s redukciou smrteľných dopravných nehôd o 43%, najmenej Rumuni so zvýšením o 13%. Slovensko patrilo ku zvyšovateľom so svojimi 2%. Na Slovensku platí nový zákon o cestnej doprave od februára 2009. Treba veriť, že prijatie nového cestného zákona a jeho uplatňovanie sa odrazí v najbližších štatistikách.

9. a 10. júla 2009 sa v belgickom hlavnom meste Brusel uskutočnil už 3. ročník European Youth Conference for Road Safety – Európskej konferencie mládeže o bezpečnosti v cestnej doprave. Slovensko zastupovalo ZAS. Na dvojdňovom stretnutí sa zúčastnilo 26 organizácii z 25 štátov Európskej únie, zástupcovia z odboru bezpečnosti v cestnej doprave Európskej komisie a odborníci na bezpečnosť a dopravu.

Účastnici konferencie za okrúhlym stolom diskutovali a pracovali v 3 workshopoch na 3 témach. Prvou témou bola problematika 2-kolesových účastníkov cestnej premávky, druhou bolo správanie mladých na ceste a treťou téma trvalo udržateľnej osobnej dopravy. Spoločným cieľom bolo vytýčiť si nové míľniky v bezpečnosti na cestách a zlepšiť vzájomnú komunikáciu využívaním najnovších možností internetu.

Konferencia bola plná zaujímavých a podnetných nápadov ako zlepšiť bezpečnosť na cestách. Niektoré z nich sa týkali priamo vzdelávania inštruktorov a výcviku v autoškolách, ako aj prvých rokov praxe mladých vodičov.
Slovenská stránka

Profil

Novinky