Bezpečný Sekčov

Sunday, June 26th, 2022

Vo štvrtok a piatok (23.júna a 24.Júna 2022) minulého týždňa sa uskutočnili dve akcie na tému pripomenutia podmienok bezpečnej účasti detí v cestnej premávke. Pre prvákov až štvrtákov sa najprv v triede opakovali dopravné značky, všeobecné poučky a písali sa aj špeciálne pripravené testy. Ako v autoškole. Súčasťou akcie bol následný praktický tréning v jazde na kolobežke. Žiaci Základnej školy na Májovom námestí a Cirkevnej základnej školy na ul. Bernolákovej, spolu cez 300 detí, sa zúčastnili akcie, ktorú organizačne a sponzorsky zabezpečila autoškola SABIA, OZ Združenie autoškôl SR a Nadácia Volkswagen Slovakia. Organizátori veria, že začiatok prázdnin zastihne deti zo spomínaných škôl v dobrej dopravno-bezpečnostnej kondícii. — na mieste: Prešov.

Projekt SUTEX

Saturday, February 1st, 2020

Leták SUTEX vodičák

ÚLOHA PROJEKTU

Projekt bol pripravovaný ako využitie motivácie na získanie vodičského oprávnenia pre doplnenie všeobecných vedomostí počínajúc zlepšením gramotnosti, prístupu k vedomostiam o hygiene a o pracovnom zaradení na pozíciu vodiča malého vozidla – malý traktor, dodávka, taxi, malý nákladný automobil, príp. stavebný pracovný stroj, malý poľnohospodársky a malý lesný pracovný stroj a pod. Projekt by mal pripraviť ucelený edukačný program pre prípravu členov SVS. Počíta sa aj s doplnením prípravy inštruktorov. (more…)

Európsky deň bez úmrtia na cestách

Tuesday, September 6th, 2016

TISPOL je organizácia združujúca služby dopravnej polície európskych štátov s cieľom zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu pri riešení najpálčivejších problémov na úseku bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom výmeny skúseností a poznatkov, spoločných dopravno-bezpečnostných akcií zameraných na konkrétne aktuálne problémy, vzdelávania založeného na výskume a informáciách, iniciovania a podpory výskumu, poskytovania policajného stanoviska založeného na overených riešeniach a pod. Policajný zbor Slovenskej republiky pristúpil k organizácii v októbri 2008. My, dopravní policajti denno-denne využívame poznatky získané vďaka členstvu v tejto organizácii a sme presvedčení, že aj vďaka nim počet usmrtených pri dopravných nehodách na Slovensku mal v rokoch 2009-2013 klesajúci trend a to veľmi výrazným spôsobom. (more…)

V piatok 24. 07. 2009 prebehla v relácii Slovenského rozhlasu Pozor, zákruta! prezentácia projektu Trambus ( po 17 minúte ). V telefonickom rozhovore ho prezentoval Ing. Andrej Buday.

pozorzakrutatrambuspresentation.mp3

Keď sa povie bezpečnosť na cestách na Slovensku, väčšine ľudí sa v hlave vybaví obraz stacionárneho radaru alebo rýchlostného obmedzenia na 40 km/h. Ak by ste sa spýtali inak, čo si predstavujete pod pojmom bezpečnosť mladých ľudí na cestách na Slovensku, mnohí by len pokrčili ramena a nevedeli čo povedať. (more…)

Nový design a hosting

Friday, December 5th, 2008

5. decembra 2008 došlo úspešne k presunu stránky zo starého hostingu na nový, pričom design stránky prešiel miernym zjednodušením. Časom pribudne niekoľko nových funkcii a pár nových strán o našej činnosti.
Slovenská stránka

Profil

Novinky